GIMNAZJUM

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań klasy IV-VII i gimnazjum 2017/2018

 

Zajęcia

Dzień

Lekcja/godzina

Gabinet

Nauczyciel

Koło przyrodnicze

piątek

7

nr 20

A.Borek

Koło matematyczne

środa

7:15

nr 18

M. Bakowicz

Koło geograficzne

wtorek

8

nr 19

A.Prokopowicz-Urbanek

Koło historyczne

wtorek

6, 8

nr 20, nr 17

A.Górska

Koło fizyczne czwartek 7:00 nr 14 S. Teresiak

Koło muzyczne

wtorek

7

nr 2

A. Śliga

SKS

piątek

7

sala gimnastyczna

B.Izajasz

SKS

poniedziałek

7

sala gimnastyczna

F. Mielcarek

kółko wokalne

czwartek

7

nr 7

M. Masłowska

harcerze

środa

6

nr 7

M. Masłowska

 

 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego 2017/2018

 

klasa

Przedmiot

Dzień

Lekcja

Gabinet

II a 

j. polski

poniedziałek

8

biblioteka

 

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego 2017/2018

klasy III 

Przedmiot

Dzień

Lekcja

Gabinet

j. polski

poniedziałek

8

gabinet nr 16

j. angielski -  gr. zaawansowana

piątek

1

gabinet nr 19

j. angielski – gr. podstawowa

piątek

1

gabinet nr 17

matematyka

piątek

6, 7

gabinet nr 18

geografia

poniedziałek

8

gabinet nr 19

 

 

 

rok szkolny 2019/2020