GIMNAZJUM

Historia szkoły

70 - lecie szkoły

Dzień dzisiejszy jest także dniem inauguracji 70-lecia szkoły. Tak tak - nasza szkoła jest bardzo dojrzałym obiektem.

Najstarsze odnalezione wzmianki o szkole pochodzą z 1774 roku; wówczas do szkoły uczęszczało 38 uczniów.

Najstarsze istniejące zdjęcie przedstawia Fräulein Potter ze swoimi podopiecznymi z roczników 1910-1913 r.

4 września 1945 roku, po prawie 6 latach wojny, w Kłodawie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Nowo mianowany Kierownik Powszechnej Szkoły w Kłodawie - Pan Piotr Gliński - ogłosił rozpoczęcie nauki. Zajęcia odbywały się w odpowiednio przygotowanym budynku, bowiem budynek poprzedniej szkoły został zniszczony w czasie wojny. Naukę tego dnia rozpoczęło 35 uczniów lecz z każdym miesiącem ich liczba wzrastała. Jednocześnie odbywały się kursy wieczorowe dla półanalfabetów i analfabetów. Jak podaje Kronika Szkolna z 1945 roku po 4 miesiącach nauki odbyło się pierwsze zebranie wszystkich rodziców i opiekunów, czyli „wywiadówka”, na którym Kierownik placówki osobiście, bardzo szczegółowo przedstawił sprawozdanie o każdym uczniu „pod względem pilności i sprawowania się”. W tym samym roku w szkole rozpoczęła działalność drużyna harcerska oraz wiele kół zainteresowań, jak Koło PCK, Koło Ligi Morskiej, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Koło Sportowe czy też Kółko artystyczno-dramatyczne.

W 1950 r. placówka w Kłodawie stała się szkołą 7-klasową.

Od września 1962 r. nowym kierownikiem szkoły została Pani Jadwiga Adamiec, która funkcję tę pełniła aż do 1981 r. Liczba uczniów wynosiła w 1962 r.  331 i podzielono ich na 11 oddziałów. Nad rozwojem, zarówno umysłowym, jak też sprawnością fizyczną uczniów, ciężko pracowało 11 nauczycieli oraz pani dyrektor.

W latach 70-tych w ramach ogólnopolskiej akcji TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO Kłodawa doczekała się nowego budynku szkolnego, którego otwarcie miało miejsce 4 września 1967 r. a działo się to przy ulicy Szkolnej 1 - i tu uczymy się do dziś. Już w następnym roku - 1968 r. - mieszkańcy gminy w czynie społecznym rozpoczęli budowę boiska szkolnego, w czym pomagały im jednostki Wojska Polskiego. 

Od 1973 r. placówka stała się Zbiorczą Szkołą Gminną i objęła uczniów już nie tylko z Mironic i Wojcieszyc ale także z Łośna i Santocka.

Kolejny istotny etap to nadanie szkole imienia Bolesława Bieruta w grudniu 1978 roku w XXX-tą rocznicę PZPR. Dziś, jak wiemy, SP nosi imię Adama Mickiewicza. W dniu nadania imienia społeczność Kłodawy ufundowała szkole sztandar, który z dumą reprezentuje nasz obiekt w trakcie ważnych uroczystości szkolnych.

Mijały lata, zmieniały się czasy i zmieniali się dyrektorzy. Kierującą prawie 20 lat szkołą Panią Adamiec zastąpił Pan Marian Chuchro w 1981 r. Po jego kadencji kierowali szkołą inni: Genowefa Hiniewicz, Krystyna Sadowska, Roman Szambelan, ponownie Krystyna Sadowska, Roman Król a po nim do dziś Pani Dorota Żołądziejewska.

Od roku szkolnego 1999/2000 w Szkole Podstawowej zostały przeprowadzone zmiany organizacyjne - powstał Zespół Szkół, w skład którego weszła sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum.

W latach 2000-2005 rozbudowywano i modernizowano obiekt. Dobudowano gabinety, rozbudowano boisko sportowe, wymieniono centralne ogrzewanie, wyremontowano i zinformatyzowano bibliotekę szkolną, choć pierwszy komputer w szkole pojawił się już w 1997 r. Obecnie skomputeryzowane są wszystkie gabinety, a dziennik papierowy zastąpił dziennik elektroniczny.

W 2011 roku oddano nowo wybudowany budynek gimnazjum i nowoczesną halę sportową. Zespół Szkół w Kłodawie cieszy się dziś dużym uznaniem mieszkańców, uczniów i nauczycieli. Szkoła posiada aktualnie doskonałe wyposażenie dydaktyczne, zapewnia bezpieczeństwo, daje możliwości rozwoju zgodnie z zainteresowaniami. Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana i w większości posiada podwójne kwalifikacje pedagogiczne oraz stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczniowie Zespołu Szkół osiągają wysokie wyniki w konkursach z różnych dziedzin, jak również w sporcie.

Obchody 70-lecia szkoły zakończą się w marcu 2016 roku  Dniem Absolwenta. Wszystkich zainteresowanych historią szkoły zapraszamy do zorganizowanego kącika wspomnień „Z kart historii naszej szkoły” oraz na stronę internetową szkoły.

 

 

Teresa Malinowska

 

 

rok szkolny 2023/2024