GIMNAZJUM

Dokumenty

SZKOŁY


ocenianie zachowania.docx


 

 statut.docx

Statut to dokument regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły.


 

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM.docx


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY.pdf  Załącznik-treści.pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny to dokument, który określa wszystkie działania mające charakter wychowawczy i profilaktyczny podejmowany przez nauczycieli. 


 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI.rtf


 

 ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOM..docx

Ten dokument określa sytuacjace, gdy złamiesz zakaz używania telefonu komórkowego oraz urządzeń do odtwarzania multimediów na terenie szkoły.


 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE.pdf


 

 ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH.docx

To dokument, który określa jakie są konsekwencje złych zachowań w naszej szkole i proponuje sposposoby rozwiązywania sytuacji problemowych. 


 

 

rok szkolny 2021/2022