GIMNAZJUM

Kadra pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Kłodawie w roku szkolnym 2023/2024

 

    NAUCZYCIEL                  

       NAUCZANY PRZEDMIOT     

Andrzejewska Dorota nauczyciel świetlicy

Andrzejewska Marta język angielski, wychowanie do życia w rodzinie

Bakowicz Monika matematyka, fizyka, informatyka

Bernatowicz-Biłko Ewa język angielski
Borek Aldona przyroda, biologia, informatyka
Brygała Katarzyna edukacja wczesnoszkolna

Ciechomski Piotr fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka
Czetowicz Natalia geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Dawidowicz Iwona religia
Drzewiecka Anna edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

Dźwigalska Katarzyna wychowanie fizyczne

Gacek Urszula biblioteka, nauczyciel świetlicy
Grochowczak Aneta język polski, rewalidacja, logopeda

Hojzer Krzysztof religia

Krzemińska Monika nauczyciel świetlicy
Legan Andrzej chemia
Lewandowska Patrtycja edukacja wczesnoszkolna

Macioszek Anna język polski, doradztwo zawodowe

Markowska Magdalena język polski

Masłowska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

Matuszyk Anna edukacja wczesnoszkolna

Mielcarek Filip wychowanie fizyczne, technika

Mielcarek Roman wychowanie fizyczne
Mucha Dorota edukacja wczesnoszkolna

Offman Julia edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

Oleszczuk Martyna edukacja wczesbnoszkolna

Orzechowska Anna edukacja wczesnoszkolna

Ostrowska Justyna matematyka

Sadurska Anita psycholog

Senkowska Magdalena pedagog specjalny, technika
Smolińska Donata pedagog
Skawrek Izabela edukacja wczesnoszkolna
Stasik Urszula edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Suchowski Damian historia
Szymańska Kamila matematyka
Szynal Dominika plastyka, muzyka, informatyka
Trela Aleksandra nauczyciel świetlicy
Wojciechowska Marta język polski, wiedza o społeczeństwie, rewalidacja
Wójcik Marlena język angielski
Zawada Alicja edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Ząber-Szymkowska Justyna matematyka, zastępca dyrektora
Żołądziejewska Dorota zajęcia korekcyjno-kompensacyjna, dyrektor

rok szkolny 2023/2024