GIMNAZJUM

Spotkania z rodzicami 2023/2024

 

20.09.2023 r.

środa

 

Zebrania klasowe – klasy I - III

godz. 17:00

 

21.09.2023 r.

czwartek

 

 

Zebrania klasowe – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

godz. 17:00 - 18:00

18:00 - 18:30 - indywidualne spotkania w sprawie wymagań edukacyjnych

 

godz. 16:30 - klasy IV - zebranie organizuje Pani Urszula Stasik - wychowanie do życia w rodzinie. O wcześniejszej godzinie zebrania klas 4 informują rodziców wychowawcy klas.

16:45 - klasy 7 - zebranie organizuje Pani Anna Macioszek  - doradztwo zawodowe. O wcześniejszej godzinie zebrania klas 7 informują rodziców wychowawcy klas. 

Wymagania edukacyjne do wglądu na stronie internetowej szkoły - od 17 września.

09.11.2023 r.

czwartek

 

 

Konsultacje z nauczycielami

 godz. 17:00 - 19:00

 

 

20.12.2023 r.

środa

 

Zebranie z rodzicami  - klasy I – III

 

godz. 17:00 - 17:40 – zebrania klasowe

18:30 - konsultacje z nauczycielami

 

21.12.2023 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami  - klasy IV – VIII

 

godz. 17:00 - 17:40 – zebrania klasowe

godz.17:40 - 19:00 - konsultacje z nauczycielami

 

 

 

21.03.2024 r.

czwartek

 

 

Konsultacje z nauczycielami

godz. 17:00 - 19:00

 

 

08.05.2024 r.

środa

 

Zebranie z rodzicami – klasy I - III

godz. 17:00 – 17:40 – zebranie klasowe

godz. 17:40 – konsultacje z nauczycielami

 

 

09.05.2024 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami – klasy IV - VIII

godz. 17:00 – 17:40 – zebranie klasowe

godz. 17:40 - 19:00 – konsultacje z nauczycielami

 

 

Inne terminy wg ustaleń nauczycieli wychowawców.

rok szkolny 2023/2024