GIMNAZJUM

Spotkania z rodzicami 2022/2023

 

21.09.2022 r.

środa

 

Zebrania klasowe – klasy I - III

godz. 17:00

 

22.09.2022 r.

czwartek

 

 

Zebrania klasowe – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

godz. 17:00 - 18:00

18:00 - 18:30 - indywidualne spotkania w sprawie wymagań edukacyjnych

 

godz. 16:30 - klasy IV - zebranie organizuje Pani Marta Andrzejewska - wychowanie do życia w rodzinie. O wcześniejszej godzinie zebrania klas 4 informują rodziców wychowawcy klas.

16:45 - klasy 7 - zebranie organizuje Pani Beata Głogowska  - doradztwo zawodowe. O wcześniejszej godzinie zebrania klas 7 informująm rodziców wychowawcy klas. 

 

03.11.2022 r.

czwartek

 

 

Dzień otwarty

 godz. 17:00 - 19:00

 

 

14.12.2022 r.

środa

 

Zebranie z rodzicami  - klasy I – III

 

godz. 17:00 - 17:40 – zebrania klasowe

18:30 - zebrania indywidualne

 

15.12.2022 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami  - klasy IV – VIII

 

godz. 17:00 - 17:40 – zebrania klasowe

godz.17:40 - 19:00 - zebrania indywidualne

 

 

 

15.03.2023 r.

czwartek

 

 

Dzień otwarty

godz. 17:00 - 19:00

 

 

11.05.2023 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami – klasy I - III

godz. 17:00 – 17:40 – zebranie klasowe

godz. 17:40 – zebrania indywidualne

 

 

15.05.2023 r.

poniedziałek

 

Zebranie z rodzicami – klasy IV - VIII

godz. 17:00 – 17:40 – zebranie klasowe

godz. 17:40 - 19:00 – zebrania indywidualne

 

 

Inne terminy wg ustaleń nauczycieli wychowawców.

rok szkolny 2022/2023