GIMNAZJUM

Spotkania z rodzicami 2021/2022

 

20.09.2021 r.

poniedziałek

 

Zebrania klasowe – klasy IV-VI szkoły podstawowej

godz. 17:00

godz. 16:30 - klasy IV - zebranie organizuje Pani Marta Andrzejewska - wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do zycia w rodzinie - informacja wysłana do rodziców do klas IV do 15 wrzesnia 2021 r.

 

21.09.2021 r.

wtorek

 

Zebrania klasowe – klasy II - III

godz. 17:00

 

22.09.2021 r.

środa

 

Zebrania klasowe – klasy I

godz. 17:00

 

23.09.2021 r.

czwartek

 

Zebrania klasowe – klasy VII - VIII

godz. 16:45 - klasy VII - zebranie organizuje Pani Beata Głogowska - doradztwo zawodowe

  godz. 17:00 - 18:00 - zebrania klasy VII - VIII

  godz. 18:00 - 18:30 - indywidualne spotkania w sprawie wymagań     edukacyjnych

Wymagania edukacyjne do wglądu na stronie internetowej szkoły - zamieszczone do 17 września 2021 r.

Doradztwo zwodowe - informacja do rodziców klas VII wysłana do 15 wrzesnia 2021 r.

 

04.11.2021 r.

czwartek

 

 

Dzień otwarty

 godz. 17:00 - 20:00

 

 

06.12.2021 r.

poniedziałek

 

Zebranie z rodzicami  - klasy I

godz. 17:00 – 17:30 – zebrania otwarte

godz. 17:30  – zebrania klasowe

 

07.12.2021 r.

wtorek

 

Zebranie z rodzicami  - klasy II – III

godz. 17:00 – 17:30 – zebrania otwarte

godz. 17:30  – zebrania klasowe

 

08.12.2021 r.

środa

 

Zebranie z rodzicami  - klasy IV – VI

godz. 17:00 – 18:00 – zebrania klasowe

godz. 18:00 - 19:00 – zebrania otwarte

 

09.12.2021 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami  - klasy VII – VIII

godz. 17:00 – 18:00 – zebrania klasowe

godz. 18:00 - 20:00 – zebrania otwarte

 

 

 

17.03.2022 r.

czwartek

 

 

Dzień otwarty

godz. 17:00 - 20:00

 

 

10.05.2022 r.

wtorek

 

Zebranie z rodzicami – klasy I

godz. 17:00 – 17:30 – zebranie otwarte

godz. 17:30 – zebrania klasowe

 

11.05.2022 r.

środa

 

Zebranie z rodzicami – klasy II - III

godz. 17:00 – 17:30 – zebranie otwarte

godz. 17:30 – zebrania klasowe

 

 

12.05.2022 r.

czwartek

 

Zebranie z rodzicami – klasy IV - VI

godz. 17:00 – 18:00 – zebranie klasowe

godz. 18:00 - 20:00 – zebrania klasowe

16.05.2022 r.

poniedziałek

 

Zebranie z rodzicami – klasy VII - VIII

godz. 17:00 – 18:00 – zebranie klasowe

godz. 18:00 - 20:00 – zebrania otwarte

 

 

 

Inne terminy wg ustaleń nauczycieli wychowawców.

rok szkolny 2021/2022