GIMNAZJUM

Wolontariat

Cele

Cele wolontariatu

CELE WOLONTARIATU

1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

2. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej.

3. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym.

4. Wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

5. Łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

6. Spieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

9. Utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

 


 

 

Cechy wolontariusza:

dużo optymizmu i chęć do działania;

– motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;

– umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;

– odwaga, empatia i otwartość;

– odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;

– kultura osobista.


 

 PRAWA I OBOWIĄZKI.pdf


 

rok szkolny 2023/2024